Je bent nog niet verbonden met een spel.
Verbinden met kamer nummer:

Uitleg

Jullie vormen straks als groep de nieuwe besluitvormers over alle belangrijke zaken van de Noordzee. Bij elke stelling moet je als team proberen om de meest milieuverantwoordelijke oplossing te vinden. Daarna mag je individueel stemmen op jouw gekozen oplossing. Je hoeft het dus niet per se eens te zijn met je team.

De keuzes die jullie maken hebben invloed op de gezondheid van de Noordzee. En deze gezondheid wordt bepaald door allerlei factoren. Voor deze game kijken we vooral naar 3 van deze factoren.

  1. De biodiversiteit (de soortenrijkdom) onderwater
  2. De aanwezigheid van harde structuren (hard substraat) waar zich leven op kan vormen
  3. De gezondheid en leefomstandigheden van de zeevogelpopulaties die in de Noordzee leven

Jouw Noordzee

Het is de bedoeling om die factoren zo gunstig mogelijk te maken. Na elke stelling krijg je de status van jullie Noordzee te zien. Als jullie met de hele klas goed spelen, zal die Noordzee steeds weer verbeteren.

Jij speelt voor: {{getTeamName()}}

Je mag je teamgenoten opzoeken en bij elkaar gaan zitten. Het team met de meeste goede antwoorden aan het einde van het spel heeft gewonnen.

{{gameState.question.title}}

{{gameState.question.title}}

{{gameState.question.introText}}

Oplossing {{index+1}}

{{a.text}}

Bronnen

{{s.title}}

Antwoord

{{gameState.question.answerText}}

Tussenstand

Jij had het goede antwoord! Jij had het verkeerde antwoord. Je had niet (op tijd) gestemd.

Positie Teamnaam Score
{{calcPosition(index)+1}} {{teams.teamName}} {{teams.pointsLerp}} +{{teams.pointsThisRound}}

Eind score:

Positie Teamnaam Score
{{calcPosition(index)+1}} {{teams.teamName}} {{teams.points}}

Dank jullie wel voor het meespelen van de game “Het Lot van de Noordzee”. Jullie hebben je verplaatst in de rol van beleidsmaker en dat heeft het tot het volgende geleid:

De biodiversiteit onder water is helaas verder afgenomen. Onder andere het verdwijnen van wrakken en beschermde gebieden zijn hier reden voor.

De biodiversiteit is ongeveer op hetzelfde niveau gebleven.

De biodiversiteit is wat toegenomen. Verschillende populaties vissen en zeezoogdieren doen het wat beter en er zijn wat nieuwe soorten bijgekomen.

De biodiversiteit is behoorlijk toegenomen door jullie keuzes. Steeds meer soorten doen het goed en er komen weer soorten terug, die we vroeger niet of nauwelijks meer zagen!

De biodiversiteit is enorm toegenomen. De hoeveelheid soorten is flink groter geworden en ook de gezondheid van deze populaties is veel beter. En er zijn veel meer grote roofvissen terug te zien!

De zeevogels hebben het helaas wat zwaarder gekregen en het zijn er minder geworden.

De situatie van de zeevogels is gelijk gebleven. Ze doen het niet beter maar ook niet slechter.

Met de zeevogels gaat het wat beter. Hun aantal is wat toegenomen door betere kansen en omstandigheden en aangepaste windturbines.

Met de zeevogels gaat het goed. Meer rust en voedsel door jullie keuzes heeft geleidt tot een behoorlijke toename in hoeveelheid en het aantal soorten.

Met de zeevogels gaat het erg goed. Hun aantallen zijn flink toegenomen en bepaalde soorten die er eerst niet of nauwelijks meer waren doen het ook goed!

Er is helaas nog meer hard substraat verdwenen in de Noordzee, door o.a. het verdwijnen van wrakken en beschermde gebieden.

De hoeveelheid hard substraat is ongeveer gelijk gebleven. Er is niet meer verdwijnen, maar ook bijgekomen.

Er is meer hard substraat bijgekomen. O.a. wat betere bescherming van gebieden, wrakken en slimme keuzes rond windparken.

De hoeveelheid hard substraat is behoorlijk verbeterd. Betere bescherming van de zeebodem, onder andere duidelijk beleid rond de wrakken, innovatieve inrichting van windparken hebben geleid tot een toename en meer kansen voor andere soorten!

Jullie keuzes hebben geleid tot een enorme toename van de hoeveelheid hard substraat. Hiermee hebben jullie een zee gecreëerd met veel meer kansen voor soorten om zich te verschuilen, te hechten en zich voor te planten!

De gezondheid van jullie Noordzee is door jullie keuzes helaas verslechterd. De hoeveelheid verschillende vogels, vissen en zeezoogdieren is afgenomen er is nog minder hard substraat overgebleven voor soorten om zich achter te verschuilen, of eitjes op af te zetten.

De gezondheid van jullie Noordzee is vrijwel gelijk gebleven. Met de zeevogels en ook de biodiversiteit onder water gaat het niet slechter, maar ook niet beter. Ook de hoeveelheid hard substraat bleef vrijwel gelijk. Er is veel zand en relatief veel platvissen en kwallen.

Gezondheid van jullie Noordzee is verbeterd. Naast kwallen en platvissen als schol en tong, zijn er ook meer andere soorten als haring en makreel. Er zijn steeds meer kabeljauwen te zien net als bruinvissen en zeehonden.

Het gaat goed met de gezondheid van jullie Noordzee. Platvissen als schol en tong worden een stuk groter en er zijn mooie scholen makreel en haring te zien. Naast grote kabeljauwen zijn er steeds meer zeebaarzen. Het goed gaat ook goed met de populaties zeehonden en bruinvissen en er zijn meer soorten zeevogels te vinden. De windparken worden slim gebruikt en de visserij is minder intensief en belastend.

Het gaat echt heel goed met de gezondheid van jullie Noordzee. De vissen zijn veel groter en de populaties veel gezonder. Er zijn flinke schollen en tongen te vinden, grote scholen makreel en haring en indrukwekkende kabeljauwen en zeebaarzen . Naast vele zeehonden en bruinvissen is het zelfs niet vreemd meer om een haai, rog of tonijn tegen te komen. Zij kunnen op de teruggekomen oesterbanken en zeegrasvelden hun eitjes leggen. De windparken worden slim gebruikt en zijn een toevoeging voor de zee en de visserij is minder intensief, waarbij de natuur op verschillende plekken weer volledig met rust wordt gelaten.Wachten op de spelbeheerder...